WiFi -sprievodca pripojením do siete wifiedu...

 


Na tejto stránke je uverejnený postup pre pripojenie súkromných zariadení
do WiFi siete EDU WiFi na našej škole (SŠ Ľ.Podjavorinskej, Prešov).
Samozrejme, pripojeniu musí predchádzať získanie prístupového mena a hesla.

Pripojenie platí pre žiakov Spojenej školy Ľ.Podjavorinskej, Prešov

Pozor - došlo ku zmene systému pripájania do školskej siete.

WiFi sieť Edu je v rekonštrukcii a momentálne sa k nej nedá pripojiť.

Ministerstvo školstva zatiaľ nesprístupnilo spôsob prihlasovania -
o zmenách budeme informovať.