poznámkové listy

 
TCK technické kreslenie
MNK mechatronika
TEC technológia
SolidEdge
 
 

majstri