WiFi -sprievodca pripojením do siete wifiedu...

 


Na tejto stránke je uverejnený postup pre pripojenie súkromných zariadení
do WiFi siete EDU WiFi na našej škole (SŠ Ľ.Podjavorinskej, Prešov).
Samozrejme, pripojeniu musí predchádzať získanie prístupového mena a hesla.

Pripojenie platí pre žiakov Spojenej školy Ľ.Podjavorinskej, Prešov

Pozor - došlo ku zmene systému pripájania do školskej siete.

Pre žiakov pribudla nová sieť - EDU-student, kde už nie sú potrebné ani certifikáty, ani zložité nastavovanie pripojenia. Je potrebné už len vedieť meno a heslo. Táto úprava umožňuje pripojiť sa širšiemu spektru mobilných zariadení napr. aj androidom, ktoré doteraz mali problém.
Zároveň toto meno a heslo platí na ľubovoľnej strednej škole na Slovensku, kde používajú systém EDU WiFi.
Starý systém bol na konci školského roku 2010/2011 opustený a staré mená a heslá v novom systéme neplatia, všteci starí používatelia musia znova požiadať o prístup.

Ako na to.

Stále platí, že o konto musíte požiadať mailom na adrese wifi@ivob.sk

V správe uveďte: meno - priezvisko - triedu - mailovú adresu (na ktorú vám pošleme vygenerované
meno a heslo). Po odsuhlasení správcom vám aplikácia na základe príslušnosti ku škole a zadaného priezviska a mena používateľa zostaví názov účtu nasledovne:
priezvisko + prvé písmeno mena + poradové číslo reťazca + @ + číslo školy (naša = 00052).
Napríklad žiakom Mráz Ján, Mráz Jozef budú vygenerované názvy účtov:
mrazj@00052, mrazj01@00052.

Heslo bude vygenerované počítačom a zaslané automaticky e-mailom na vami zadanú adresu.
V správe budete tiež vyzvaný ne zmenu hesla za svoje vlastné, avšak musí obsahovať veľké a malé písmená a čísla (po prihlásení budete ešte usmernený). S týmto menom a heslom sa prihlásite do siete. Podporované sú všetky služby.

Heslo sa nedáva do počítača - nie je to WiFi heslo. Zvoľte si SSID EDU--student, sieť vás prihlási automaticky - bez hesla, ale pri pokuse o načítanie akejkoľvek stránky sa zobrazí prihlasovací formulár - tu zadáte meno a heslo - ak je správne, pokračujete ďalej v prezeraní internetu.

Enjoy.

Odhlásenie
Prihlásený používateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z aplikácie zatvorením internetového prehliadača alebo po kliknutí na odkaz "odhlásiť" (v pravom hornom rohu).
Pri nečinnosti používateľa (viac ako 60 minút) bude tento automaticky odhlásený.