aktuality a informácie
 

   
 oznamy


Sprístupnená je žiacka wifi sieť EDU-student, ž
iadajte prístupové heslá pre sieť EDU !
Pozri sekciu WiFi na spojenask.edupage.org.

Na stránke spojenask.edupage.org nájdete oficiálne známky a dochádzku žiakov.
Heslá pre prístup na web získate od triedneho učiteľa
.

Jedáleň Spojenej školy - stlač tlačidlo myši a pohni na stranu, koliesko približuje


 linky
       
 
  Spojená škola na Facebooku videá, fotografie,
aktuálne info zo života školy, informácie z akcií a zákulisia ...
 
 
  Oficiálne stránky školy - spojenask.edupage.org
   Oficiálna elektronická žiacka knižka žiakov Spojenej školy
text
   
prístupov: