ivob - rozvrh hodín...

 
 
R O Z V R H    H O D Í N     ivob 7.11.11
10 5 10 20 5 20 10 5 10 10
párny 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
týždeň 7,05-7,50 8,00-8,45 8,50-9,35 9,45-10,30 10,50-11,35 11,40-12,25 12,45-13,30 13,40-14,25 14,30-15,15 15,25-15,50
pondelok   SWW HWW GDD EPU SOX SSK  
  4H 41 4H 41 4F 41 2E 41 2E 41 2E 41  
utorok   PXA PXA HWW SWW GDD  
  3G 41 3G 41 4H 41 4H 41 1D 41  
streda       ODV            
      4F D            
štvrtok   SSK SSK GDD GDD EPU  
  4F 41 3F 41 1D 41 3F 41 3F 41  
piatok HWW HWW SWW GDD SSK SSK  
4H 41 4H 41 4H 41 1D 41 4F 41 3F 41  
nepárny   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
týždeň 7,05-7,50 8,00-8,45 8,50-9,35 9,45-10,30 10,50-11,35 11,40-12,25 12,45-13,30 13,40-14,25 14,30-15,15 15,25-15,50
pondelok   EPU SOX HWW SOX GDD  
  3F 41 4F 41 4H 41 3F 41 3F 41  
utorok   GDD SOX GDD SOX GDD EPU  
  4F 41 2E 41 1D 41 3F 41 2E 41 2E 41  
streda       ODV            
      4F D            
štvrtok   PXA HWW SSK EPU GDD SOX  
  3G 41 4H 41 4F 41 2E 41 2E 41 2E 41  
piatok   SWW SWW   SOX EPU SSK  
  4H 41 4H 41   2E 41 2E 41 2E 41  
GDD1       kompozícia, farba, písmo 66
  GDD2     grafické techniky, grafické úpravy všeobecne 33
    GDD3   grafická úprava knihy, grafická úprava digitálnych médií 33
      GDD4 indesign - grafická úprava neperiodickej tlače, periodickej tlače 60
  SOX2     corel draw 66
    SOX3   photoshop pokročilý 66
      SOX 4 spracovanie textu a obrazu samostatne, ako krmiva 30
  EPU2     html, frontpage 66
    EPU3   návrhy a vzhľad stránky,  66
  SSK2     flash 33
    SSK3   3D grafika 66
      SSK4 spracovanie videa, spracovanie zvuku 90
    PXA3   prax grafika 90
      SWW4 software 90
      HWW4 hardware 150
1D 2E 3F 4F              
    3G 4H